Какво е МОА?

МОА е акроним от първите латински букви на ъглови минути (Minutes of Angle). С други думи 1 минута е термин на стрелците за 1/60-та градуси от ъгъла.
Обикновено свързваме минутите с отброяване на времето. За ловците обаче минутите са свързани с много малък градус от ъгъл, който става все по-малък, ако говорим за секунди.
Както знаем, съществуват 360 градуса в една окръжност, 180 градуса от половин окръжност, 90 градуса в четвърт и т.н. Измерването на 1/60-та градус е изключително малко, но всяка минута може има огромна разлика при стрелбата. Това поражда въпроса:

Защо стрелбата се измерва в минути и ъгли?

Траекторията на куршума е параболична заради земното притегляне. Колкото по-бърз е куршумът, толкова по-малко е влиянието на гравитацията върху него и съответно на по-голяма дистанция скоростта ще намалее и гравитацията ще го свали на земята.

Ето защо на по-близка дистанция, като например 90/100 метра, може да стреляте близо до или право в целта. Ако обаче стреляте по същия начин на 500 метра, ще видите че куршумът е твърде далеч от целта. Измерването от там, където се целите и там, където куршумът удря целта се нарича падане на куршума.

Елементи на траекторията на изстреляния куршум

И тъй като траекторията на куршума е под формата на парабола, измерваме я в градуси и ъгли, за да компенсираме по-добре падането на куршума и улучването на целта.

На колко точно се равнява една минута в разстояние?

МОА е независим от дистанцията. Това е ъглова мерна единица, която използваме при оптиката, за да настроим правилния ъгъл. Правим го чрез мерника. В този смисъл можем да използваме МОА и да го изразим в линейна мярка за разстояние. И тъй като МОА работи безпроблемно с инчовата система в САЩ, у нас използваме приблизително приравняване. Така на 100 метра една ъглова минута или 1 МОА е равно на 2.8 см, което се закръгля на 3 см. На 200 метра се удвоява и става 6 см, а на 700 метра – става х7 или 21 см. На 1 км една ъглова минута става около 29 см. Системата на МОА е много практична и удобна за стрелба на голяма дистанция, защото има оптики с МОА скала, по която да се ориентирате колко клика хоризонтално и вертикално да дадете, за да компенсирате вятър, гравитация и други странични фактори при стрелба.

Разчитане на МОА скали

Днес повечето оптики са изработени с ¼ МОА скали. Съществуват и такива с ½ МОА, 1 МОА и даже с 1/8 МОА, които са налични на пазара. Какво означава това? Означава, че колелото за настройка ще се завърти на стъпки ¼, ½, 1 и 1/8 МОА.

Не се плашете от наличието на всички тези линии и числа, които имате на вашите скали. Ще забележите, че едните линии са големи, а другите по-малки. Големите обикновено показват пълно МОА, а малките индикират клик завъртане при едно МОА.

При всяко завъртане на колелото ще чуете клик и скалата ще се завърти към следващата голяма или малка линия. Тези кликове всъщност са начина, по който правите физически МОА настройки на оптиката.

Например: на оптика с ¼ МОА скала знаем, че има четири четвъртини като цяло. Ето защо четири ¼ минута клика се равняват на една цяла минута настройка независимо от дистанцията. С други думи на ¼ МОА оптика са необходими 4 клика, за да стане 1 МОА. На ½ МОА оптика са необходими 2 клика за едно пълно МОА. Ако скалата е 1 МОА, винаги ще се изисква 1 клик на колелото.

Пример: дистанция до целта: 500 м; падане на куршума: 15 см

Стъпка 1: Каква е дистанцията?
500 метра

Стъпка 2: Изчислете колко см 1 МОА е на 500 метра.
500 метра делим на 100 и получаваме 5 см

Стъпка 3: Изчислете колко МОА трябва да направиш.
15 см падане на куршум делим на 5 см и получаваме 3 МОА

Стъпка 4: Изчислете колко клика трябва да направиш.
Необходима настройка: 3 МОА

На ¼ МОА оптика имаме 4 клика за 1 МОА, следователно тук ще трябва да направим 4х3=12 клика.

На ½ МОА оптика имаме 2 клика за 1 МОА, следователно ще направим 2х3=6 клика.

На 1 МОА оптика имаме 1 клик на 1 МОА, следователно ще направим 1х3=3 клика.

Стъпка 5: Направете настройката и...стреляйте.

Публикувана на Петя

0 Comments To "Какво е МОА?"

Write a comment

Your Name:


Enter the code in the box below:

Your Comment:
Note: HTML is not translated!